چهارشنبه, 25 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای انجام شد

برگزاری جلسه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل و دیگر اعضاء کارگروه در سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

با حضور دکتر فدائی سرپرست استانداری و جمعی از مسئولین

جلسه ای با محوریت کنتورهای فهام و حجمی برگزار شد

با حضور دکتر فدائی سرپرست استانداری، مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و جمعی از مسئولین، جلسه ای با محوریت کنتورهای فهام و حجمی در محل استانداری برگزار...

در راستای اجرای طرح داناب انجام شد

آگاهی دانش آموزان از راه های صرفه جویی در مصرف آب

در راستای اجرای طرح داناب جلسه ای با حضور کارشناس امور منابع آب در یکی از مدارس فهرج برگزار و راه های مختلف صرفه جویی در مصرف آب به دانش آموزان آموزش داده شد.

لزوم نصب کنتورهای هوشـمند بـر روی چاه های آب شرب قلعه گنج

در دیدار مدیر امور منابع آب قلعه گنج با مدیر امور آبفار این شهرستان، بر صرفه جویی هرچه بیشتر در مصارف آبی و همچنین نصب کنتورهای هوشـمند بـر روی چاه های آب شرب بحث و...