یکشنبه, 27 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

برپایی نمایشگاه کتاب در شرکت آب منطقه ای کرمان

به مناسبت هفته کتاب از تاریخ 24 آبان ماه لغایت 1 آذرماه سالجاری که به شعار "حال خوش خواندن" نام گذاری شده است، نمایشگاهی از کتاب به مدت یک روز در شرکت آب منطقه ای...

برگزاری جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان

هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با حضور دکتر فدائی استاندار کرمان و مدیران دستگاه های اجرایی استان، از جمله مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه...

پیام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب

مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای کرمان به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب از 24 آبان ماه لغایت 1 آذرماه سال جاری، پرسنل این شرکت را به...

همکاری شرکت آب منطقه ای با روزنامه نگاران در تهیه گزارشی از وضعیت...

در دیدار جمعی از روزنامه نگاران روزنامه ایران با مهندس علیزاده مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای کرمان، مدیران و کارشناسان این شرکت در تهیه گزارشی از وضعیت آب استان...