سه‌شنبه, 3 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

حضور مهندس علیزاده در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور دکتر فدائی سرپرست استانداری، دکتر موسوی آیت الهی معاون امور عمرانی استاندار و مدیران ارشد استان و خبرنگاران...

برگزاری جلسه فاینانس داخلی طرح انتقال آب به شمال کرمان

جلسه فاینانس داخلی طرح انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان برگزار شد.

کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای برگزار شد

جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده مدیر عامل و سایر اعضای کارگروه در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی برگزار...

سومین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای کرمان در سال 97 با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل، معاونین، مدیران حوزه ستادی و کلیه...