یکشنبه, 25 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

خاموشی موتورپمپ های کشاورزی در بردسیر اجرا شد

در شورای حفاظت از منابع آب بردسیر طی مصوبه ای در راستای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، پمپ های کشاورزی شهرستان بردسیر از تاریخ 20 آذرماه به مدت 60 روز خاموش شدند.

برگزاری کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان بافت

کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان بافت با حضور مسئولین این شهرستان و با دستور کار بررسی امکان و زمان خاموشی موتورپمپ های کشاورزی برگزار گردید.

اجرای طرح داناب در جمع معلمان دوره متوسطه شهرستان رفسنجان

جلسه ای در محل سالن اجتماعات دبیرستان حاج علی محمدی رفسنجان با حضور سرپرست امور منابع آب این شهرستان و دبیران خواهر و برادر دوره متوسطه تشکیل گردید.

توسط امور منابع آب شهرستان راور پیگیری شد

برگزاری جلسات برای اجرای هرچه بهتر طرح داناب در مدارس راور

مدیر امور منابع آب شهرستان راور از برگزاری جلسات متعدد با مسئولین آموزش و پرورش برای اجرای هر چه بهتر طرح داناب و آگاهی دانش اموزان از وضعیت آب، در مدارس سطح این...