یکشنبه, 27 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
14/ب/94 ارزیابی کیفی خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات مرحله اول و دوم پروژه آبرسانی به جیرفت و عنبرآباد از سدجیرفت ارزیابی قراردادها 1394/11/10 521

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/27

بازدید:521

32/ج/94 مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد برنیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1394/10/27 419

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/13

بازدید:419

33/الف/94 انتخاب پیمانکار حفر چاههای پیزومتر در دشت زرند استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/10/26 305

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/13

بازدید:305

21/الف/94 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکاران جهت تهیه، نصب و راه اندازی و پشتیبانی تلویزیونهای شهری در شهرستانهای کرمان، بم، رفسنجان، سیرجان و جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/10/26 338

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/05

بازدید:338

26 /ب/ 94، 27/ب/94 تمدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر، حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/10/19 364

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:364

29/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار عملیات خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری، اخذ داده و ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات اندازه گیری و کنترل ایستگاههای الکترونیکی آب و هواشناسی استان کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/10/19 361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/25

بازدید:361

31/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار احداث ساختمانهای اداری سد و نیروگاه و شبکه آبیاری زهکشی جیرفت مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/09/30 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:306

28/ج/94 مزایده عمومی فروش مجموعه ساختمانهای 64 دستگاه و یک حلقه چاه آب شرب طبق وضعیت موجود واقع در کیلومتر 4 جاده قدیم کرمان – ماهان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1394/09/16 331

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/18

بازدید:331

26 /ب/ 94، 27/ب/94 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر، حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/09/08 411

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/18

بازدید:411

24/الف/94 نشانه گذاری حد بستر رودخانه های سیرچ،شور و هلیل جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/08/20 483

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/27

بازدید:483

22/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی سازه های آبی استان کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/08/10 368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/20

بازدید:368

21/الف/94 انتخاب تامین کننده جهت تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی تلویزیون شهری در شهرستانهای کرمان، بم، رفسنجان ، سیرجان و جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/08/05 444

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/20

بازدید:444

16 /ب/ 94، 17/ب/94، 18/ب/94، 19/ب/94، 20/ب/94 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی در محدوده استان کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/07/22 566

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/05

بازدید:566

13-1/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده شهر کرمان (تجدید) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/07/21 387

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/01

بازدید:387

13/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده شهر کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/07/06 365

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/16

بازدید:365

11/الف/94 ارزیابی کیفی جهت انتخاب پیمانکار تهیه و نصب تجهیزات و انتقال اطلاعات نیروگاه سد جیرفت به مرکز دیسپاچینگ جنوبشرق مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/06/31 469

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/14

بازدید:469

09/الف/94 انتخاب پیمانکار جهت توسعه ساختمان اداره مرکزی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/05/31 479

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/13

بازدید:479

07 /ب/94 و 10/ب/94 آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر ، حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان کرمان ارزیابی قراردادها 1394/05/24 642

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:642

08/الف/94 انتخاب پیمانکار تأمین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/05/07 643

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/16

بازدید:643

02/الف/94 انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/04/06 712

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/20

بازدید:712

« 1 2 3 4 5 » صفحه: