یکشنبه, 27 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
04/الف/94 انتخاب پیمانکار انجام عملیات سرویس، تعمیر، نگهداری ، پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری شبکه ، امنیت اطلاعات ، خدمات نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/03/30 552

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/10

بازدید:552

03/الف/94 انتخاب پیمانکار کارهای باقیمانده طرح سد بافت مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/03/18 504

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/28

بازدید:504

01/ب/94 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات مهندسی مشاور کارفرما جهت پروژه طرح و ساخت تونل انتقال آب کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/02/19 625

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/29

بازدید:625

37/الف/93 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/02/07 558

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/27

بازدید:558

34/ب/93، 35/ب/93، 36/ب/93 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور شناسایی و مرحله توجیهی اول سدهای سرجنگل فرآیند شماره 34/ب/93، شاهزاده عباس فرآیند شماره 35/ب/93 و فوسک فرآیند شماره 36/ب/93 مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/02/09 585

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/27

بازدید:585

33/الف/93 آگهی انجام ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار تهیه و نصب تجهیزات و انتقال اطلاعات نیروگاه سد جیرفت به مرکز دیسپاچینگ جنوبشرق مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/01/22 667

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/19

بازدید:667

1-32/الف/93 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی سازه های آبی استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/01/22 833

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/19

بازدید:833

29-1/الف/93 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی بند انحرافی اندوهجرد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1393/12/23 548

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/10

بازدید:548

32/الف/93 انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی سازه های آبی استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1393/12/09 648

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/25

بازدید:648

26-1/الف/93 تجدیدآگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت انتخاب پیمانکار کارهای باقیمانده طرح سد بافت مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1393/11/29 766

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/11

بازدید:766

« 1 2 3 4 5 » صفحه: