یکشنبه, 31 تیر 1397

 

 

کمک به جبران بیلان منفی دشت بم - نرماشیر

با مسدود کردن 15 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان ریگان در ماه گذشته، به میزان 544320 مترمکعب در سال در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی بعمل آمد.  

به گزارش روابط عمومی امور آب ریگان 15 حلقه چاه غیر مجاز با اخذ دستور قضایی از دادستان شهرستان ریگان و هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی در روستاهای اکرم آباد چگواری و روستای عبدل اباد از توابع بخش گنبکی ریگان پر و مسلوب المنفعه گردید و با این اقدام، میزان 544320 متر مکعب در سال ضمن کمک به جبران بیلان منفی دشت بم - نرماشیر با کد مطالعاتی 4620، در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی  لازم به عمل آمد.

 

 

 

منبع خبر: واحد خبر و اطلاع رسانی روابط عمومی

دیدگاه کاربران