پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

 

معارفه ذیحساب طرحهای عمرانی شرکت آب منطقه ای کرمان

با حضور مدیرعامل، معاونین و جمعی از کارکنان آب منطقه ای در محل سالن جلسات شرکت، جلسه معارفه حق جو به عنوان ذیحساب طرح برگزار شد.  

در این جلسه مهندس علیزاده مدیرعامل آب منطقه ای ضمن بیان توضیحاتی در خصوص مشکلات و نواقص موجود در حوزه ذیحسابی طرح، اظهار داشت: در حال حاضر اغلب اعتبارات طرحهای عمرانی شرکت باید از طریق اوراق مشارکت هزینه شوند. وی افزود: به دلیل کمبود نیروی متخصص در بخش ذیحسابی طرح، با یکسری مشکلات روبرو هستیم و با توجه به استعفای ذیحساب اسبق، پیشنهاد گردید ذیحساب جاری شرکت به عنوان سرپرست موقت ذیحسابی طرح به انجام امور مربوطه پرداخته و تا زمان تعیین ذیحساب از سوی سازمان مالیاتی استان انجام وظیفه نماید.

سلاجقه معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی آب منطقه ای نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت فعلی حسابهای طرح، خواستار بررسی و تکمیل اسناد طرح در اسرع وقت و همکاری مجریان طرح با حق جو شد.

 

 

 

منبع خبر: واحد خبر و اطلاع رسانی روابط عمومی

دیدگاه کاربران