جمعه, 1 تیر 1397

 

 گروه: در دست اجرا
آبرسانی به شهر کرمان از سد صفارود 40201543 (بخش خط تونل)
هدف طرح: * انتقال آب بمیزان 3 متر مکعب بر ثانیه از سد صفارود به کرمان

 

تاریخ شروع : 1394/03/06  |  تاریخ پایان : 1399/03/06

مجری طرح : علی اکبر رضائی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 42   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
آبرسانی به شهر کرمان از سد صفارود 40201543 (بخش خط انتقال)
هدف طرح: * انتقال آب بمیزان 3 متر مکعب بر ثانیه از سد صفارود به کرمان

 

تاریخ شروع : 1390/12/27  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : علی اکبر رضائی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 52   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
آبرسانی به شهر کرمان از سد صفارود 40201543 (احداث تصفیه خانه آب شرب شهر کرمان )
هدف طرح: تصفیه آب ذخیره شده در مخزن سد صفارود جهت مصرف شرب شهر کرمان بمیزان 60 میلیون متر مکعب در سال تا افق سال 1415 شمسی.

 

تاریخ شروع : 1390/04/28  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : حمیدرضا فرحبخش                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 69   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
انتقال آب از سد نسا به شهرهای بم و بروات (خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه) 40201043
اهداف طرح: *تامین آب مورد نیاز شرب شهرهای بم، بروات ،فهرج،ریگان، نرماشیر و157روستای تابعه به میزان 39 میلیون مترمکعب در سال. *تامین آب مورد نیاز صنعت در ناحیه صنعتی ارگ جدید بم به میزان 6 میلیون مترمکعب در سال.

 

تاریخ شروع : 1390/05/24  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : محسن امیری و حمیدرضا فرحبخش                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 41   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
بند انحرافی سرمشک
هدف طرح: این مطالعات با هدف تامین بخشی از آب شرب شهر کرمان و رابر با در نظر گرفتن نیازهای زیست محیطی و حقابه پائین دست از رودخانه سرمشک انجام می شود.

 

تاریخ شروع : 1394/12/06  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : علی زنگی آبادی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها
به منظور ساماندهی بستر رودخانه های استان با هدف جلوگیری از تخریب اراضی روستاهای حاشیه رودخانه ها و کاهش خسارت وارده به مردم در اثر سیل این طرح در سطح استان کرمان مطالعه و اجرا می گردد.

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : حسن قاضی زاده                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
کارهای باقیمانده سد بافت
هدف طرح: تصفیه و انتقال آب شرب شهرهای بافت و بزنجان از محل سد مخزنی بافت بمیزان 8.8 میلیون متر مکعب در سال تا افق سال 1415 شمسی

 

تاریخ شروع : 1394/04/24  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : حمدرضا فرحبخش                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 49   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
طرح تکمیل و تامین آب شرب شهر و روستاهای زردشت بافت
هدف طرح: *تامین آب شرب دهستانهای شمالی بافت ( گوغر ، فتح آباد ، کیسکان ) به میزان 1.98 میلیون متر مکعب در سال افق طرح 1425 * تامین آب شرب دهستانهای جنوبی شهرستان بافت ( دشتاب و خبر ) به میزان 1.78 میلیون متر مکعب در سال افق طرح 1425

 

تاریخ شروع : 1394/12/26  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح : حسین محمودی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
مرمت و بازسازی
هدف طرح: ترمیم و مرمت و بازسازی بند انحرافی و تغذیه مصنوعی شهداد و بند انحرافی جوشان

 

تاریخ شروع : 1393/09/19  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : امیر آیت الهی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 35   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
سد شهیدان امیر تیموری (صفارود) 40201132
اهداف طرح: * انتقال تامین آب شرب شهر کرمان *تامین آب شرب شهر رابر *مهار سیلاب و روان آب های فصلی رودخانه های رودبر و رابر

 

تاریخ شروع : 1386/04/23  |  تاریخ پایان : 1399/12/29

مجری طرح : علی زنگی آبادی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 73   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان 40201766
هدف طرح: انتقال آب شرب به شهرهای شمالی استان کرمان شامل سیرجان،رفسنجان،زرند،شهربابک،بردسیر،انار، کوهبنان و راور و روستاهای اطراف مسیر خط لوله میباشد.

 

تاریخ شروع : 1394/12/18  |  تاریخ پایان : 1398/12/19

مجری طرح : حمیدرضا فرحبخش                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 10   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
سد مخزنی قدرونی - شماره طبقه بندی طرح 40201436
هدف طرح: * تامین آب شرب شهر راور بمیزان 5.5 میلیون متر مکعب *تامین آب صنعت بمیزان 1.6 میلیون متر مکعب *مهار سیلاب و روان آبهای فصلی رودخانه های هتکن و قدرون

 

تاریخ شروع : 1387/01/21  |  تاریخ پایان : 1397/04/31

مجری طرح : محسن امیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
آبرسانی به ارزوئیه
هدف طرح: آبرسانی به شهر ارزوئیه

 

تاریخ شروع : 1396/06/12  |  تاریخ پایان : 1397/07/30

مجری طرح : مسعود ناصری منش                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 19   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
عملیات اجرایی بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد جیرفت
هدف طرح: • انتقال آب بوسیله کانال MPC0 به حجم 4.3 متر مکعب بر ثانیه • تامین آب مورد نیاز نهر سنتی احیا اراضی (2.6 متر مکعب بر ثانیه )

 

تاریخ شروع : 1395/12/04  |  تاریخ پایان : 1397/12/04

مجری طرح : محمدرضا عطاپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 35   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
آب زیر سطحی
هدف طرح: *کاهش سطح ایستابی آب زیر سطحی در محدوده شهر کرمان

 

تاریخ شروع : 1394/11/28  |  تاریخ پایان : 1397/06/01

مجری طرح : امیر آیت الهی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 39   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی به شهرهاب جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت
هدف طرح: تامین 29.1 میلیون متر مکعب آب شرب در سال افق سال 1425 شمسی

 

تاریخ شروع : 1395/07/07  |  تاریخ پایان : 1397/06/31

مجری طرح : محمدرضا دادور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 35   درصد   

توضیحات بیشتر