جمعه, 28 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
01/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار عملیات مرمت و بازسازی بند توریسنگی تثبیت بستر رودخانه آدوری بم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/16 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

بازدید:148

02/الف/97 تجدید مناقصه مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/16 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

بازدید:179

20/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و بازسازی بند توریسنگی تثبیت بستر رودخانه آدوری بم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/27 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

بازدید:147

19/ب/96 ارزیابی کیفی انجام خدمات طراحی شبکه پایش کیفی منابع آب و آلاینده های آن ارزیابی قراردادها 1396/12/23 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

بازدید:176

17/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر B102 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/22 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/02

بازدید:160

15/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تجهیزات و اجرای سیستم نظارتی و حفاظتی تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/19 146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

بازدید:146

16/الف/96 مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/19 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

بازدید:223

14/ب/96 آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات گشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب در شهرستان های استان کرمان ارزیابی قراردادها 1396/12/05 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:191

11/الف/96 انتخاب پیمانکار اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن تعدیل فشار طرح انتقال آب از سد صفارود به شهر کرمان و تصفیه خانه، مخزن، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب از سد صفا رود به شهر رابر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1396/10/09 351

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:351

07/الف/96 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/07/05 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/21

بازدید:287

08/م/96 فراخوان عمومی مسابقه طراحی سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت ارزیابی قراردادها 1396/07/26 388

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/14

بازدید:388

07/الف/96 انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/20 231

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/06

بازدید:231

06/س/96 تمدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار به منظور تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/07/12 238

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/01

بازدید:238

06/س/96 تمدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار به منظور تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/20 236

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/22

بازدید:236

06/س/96 انتخاب سرمایه گذار به منظور تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/11 242

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/11

بازدید:242

05/الف/96 انتخاب پیمانکار تأمین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/05/14 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/01

بازدید:196

1-1/الف/96 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/04/31 226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/13

بازدید:226

01/الف/96 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/04/04 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/17

بازدید:263

20/ب/95 ارزیابی کیفی مشاوران به منظور انجام مطالعات مراحل اول و دوم پروژه آبرسانی به ارزوئیه از سد بافت ارزیابی قراردادها 1395/09/29 670

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/03

بازدید:670

13-1/ب/95 تمدید آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل عملیات اجرایی با استقرار آزمایشگاه محلی در قطعه اول طرح آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان ارزیابی قراردادها 1395/09/02 568

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/05

بازدید:568

« 1 2 3 4 5 » صفحه: