پنجشنبه, 27 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
36/الف/94 ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت تکمیل عملیات اجرایی بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد ارزیابی قراردادها 1394/12/05 469

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/11

بازدید:469

34/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان از بهشت آباد مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/11/28 528

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/29

بازدید:528

30/الف/94 ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت عملیات اجرایی ساخت مقطع کنترل رودخانه جعفرآباد مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/11/21 435

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:435

14/ب/94 ارزیابی کیفی خدمات مشاوره به منظور انجام مطالعات مرحله اول و دوم پروژه آبرسانی به جیرفت و عنبرآباد از سدجیرفت ارزیابی قراردادها 1394/11/10 533

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/27

بازدید:533

32/ج/94 مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد برنیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1394/10/27 432

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/13

بازدید:432

33/الف/94 انتخاب پیمانکار حفر چاههای پیزومتر در دشت زرند استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/10/26 314

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/13

بازدید:314

21/الف/94 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکاران جهت تهیه، نصب و راه اندازی و پشتیبانی تلویزیونهای شهری در شهرستانهای کرمان، بم، رفسنجان، سیرجان و جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/10/26 347

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/05

بازدید:347

26 /ب/ 94، 27/ب/94 تمدید آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر، حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/10/19 372

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/28

بازدید:372

29/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار عملیات خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری، اخذ داده و ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات اندازه گیری و کنترل ایستگاههای الکترونیکی آب و هواشناسی استان کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/10/19 373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/25

بازدید:373

31/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار احداث ساختمانهای اداری سد و نیروگاه و شبکه آبیاری زهکشی جیرفت مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/09/30 318

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/04

بازدید:318

28/ج/94 مزایده عمومی فروش مجموعه ساختمانهای 64 دستگاه و یک حلقه چاه آب شرب طبق وضعیت موجود واقع در کیلومتر 4 جاده قدیم کرمان – ماهان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1394/09/16 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/18

بازدید:344

26 /ب/ 94، 27/ب/94 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر، حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/09/08 425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/18

بازدید:425

24/الف/94 نشانه گذاری حد بستر رودخانه های سیرچ،شور و هلیل جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/08/20 498

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/27

بازدید:498

22/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی سازه های آبی استان کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/08/10 378

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/20

بازدید:378

21/الف/94 انتخاب تامین کننده جهت تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی تلویزیون شهری در شهرستانهای کرمان، بم، رفسنجان ، سیرجان و جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/08/05 454

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/20

بازدید:454

16 /ب/ 94، 17/ب/94، 18/ب/94، 19/ب/94، 20/ب/94 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی در محدوده استان کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/07/22 580

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/05

بازدید:580

13-1/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده شهر کرمان (تجدید) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/07/21 399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/01

بازدید:399

13/الف/94 ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار پروژه کاهش سطح ایستابی در محدوده شهر کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/07/06 375

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/16

بازدید:375

11/الف/94 ارزیابی کیفی جهت انتخاب پیمانکار تهیه و نصب تجهیزات و انتقال اطلاعات نیروگاه سد جیرفت به مرکز دیسپاچینگ جنوبشرق مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/06/31 477

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/14

بازدید:477

09/الف/94 انتخاب پیمانکار جهت توسعه ساختمان اداره مرکزی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/05/31 491

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/13

بازدید:491

« 1 2 3 4 5 » صفحه: