پنجشنبه, 27 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
07 /ب/94 و 10/ب/94 آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر ، حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان کرمان ارزیابی قراردادها 1394/05/24 653

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:653

08/الف/94 انتخاب پیمانکار تأمین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/05/07 661

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/16

بازدید:661

02/الف/94 انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/04/06 725

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/20

بازدید:725

04/الف/94 انتخاب پیمانکار انجام عملیات سرویس، تعمیر، نگهداری ، پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری شبکه ، امنیت اطلاعات ، خدمات نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/03/30 563

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/10

بازدید:563

03/الف/94 انتخاب پیمانکار کارهای باقیمانده طرح سد بافت مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/03/18 516

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/28

بازدید:516

01/ب/94 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات مهندسی مشاور کارفرما جهت پروژه طرح و ساخت تونل انتقال آب کرمان مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/02/19 638

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/29

بازدید:638

37/الف/93 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/02/07 571

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/27

بازدید:571

34/ب/93، 35/ب/93، 36/ب/93 ارزیابی کیفی انتخاب مشاور شناسایی و مرحله توجیهی اول سدهای سرجنگل فرآیند شماره 34/ب/93، شاهزاده عباس فرآیند شماره 35/ب/93 و فوسک فرآیند شماره 36/ب/93 مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/02/09 595

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/27

بازدید:595

33/الف/93 آگهی انجام ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار تهیه و نصب تجهیزات و انتقال اطلاعات نیروگاه سد جیرفت به مرکز دیسپاچینگ جنوبشرق مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1394/01/22 682

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/19

بازدید:682

1-32/الف/93 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی سازه های آبی استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1394/01/22 848

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/19

بازدید:848

29-1/الف/93 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی بند انحرافی اندوهجرد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1393/12/23 562

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/10

بازدید:562

32/الف/93 انتخاب پیمانکار مرمت و بازسازی سازه های آبی استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1393/12/09 670

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/25

بازدید:670

26-1/الف/93 تجدیدآگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت انتخاب پیمانکار کارهای باقیمانده طرح سد بافت مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1393/11/29 776

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/11

بازدید:776

« 1 2 3 4 5 » صفحه: