جمعه, 6 اردیبهشت 1398

 
 

ردیف

عنوان پروژه

موسسه مجری

پژوهشگر اصلی

تاریخ خاتمه پروژه

1

راهکارهای بهره برداری بهینه و تلفیقی از آبهای سطحی و زیر زمینی،مطالعه موردی: راور

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمد مهدی احمدی

1394

2

روش های نوین تعیین حریم کمی و کیفی آبهای سطحی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمد باقر رهنما

1394

3

تعیین مشخصات دانه بندی مصالح بستر رودخانه با روش پردازش تصویری

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر امیر صمدی

1394

4

مدیریت بهره برداری از آبهای سطحی و زیر زمینی به ویژه در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی محدوده مطالعاتی قریه العرب)

مرکز آموزش عالی کرمان

دکتر غلامعباس بارانی

1394

5

بررسی عملکرد سدهای ذخیره ای احداث شده در منطقه کرمان و اثرات مثبت و منفی آنها بر منابع پایین دست (مطالعه موردی حوضه سد سیرجان)

مرکز آموزش عالی کرمان

دکتر محمد داستانپور

1394

6

تعیین نیاز آبی پسته و تدوین برنامه آبیاری متناسب با آن همراه با بهبود راندمان آب با دید کشاورز محور در روش­های مختلف آبیاری

بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

مهندس علیرضا بادیه نشین

1394

7

بررسی پیامدهای برداشت شن وماسه بر مورفولوژی و اثرات زیست محیطی رودخانه

دانشگاه تهران

دکتر شیرین محمدخان

1393

8

نحوه مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه منابع آب در حوضه مرکزی کرمان

دانشگاه شمال

دکتر داود رضا عرب

1389

9

تعیین ارزش اقتصادی آب در استان کرمان مطابق با استانداردهای بین المللی

دانشگاه تهران

دکتر محمد کارآموز

1389

10

شناسایی عوامل موثر بر ایجاد انگیزه در افزایش مشارکت پذیری مردم در اجراء، بهره­برداری و حفاظت از طرح­های عمرانی شرکت آب منطقه­ای کرمان

موسسه علمی پژوهشی پارس پژوه کرمان

دکتر مجید حکاک

1389

11

بررسی پدیده نشست زمین در دشت رفسنجان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمد باقر رهنما

1387

 بازدید:2522
آخرین به روزرسانی: 1395/03/04