جمعه, 28 دی 1397

به استناد ماده 45 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور(تصویب نامه شماره 44430/ت 55241 هـ  مورخ 1397/1/23) کلیه دستگاههای اجرایی که در سال 1397 به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی دولت به آنها اعتباراتی پرداخت می گردد مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه ها و فعالیت های ابلاغی از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور در مقاطع زمانی سه ماهه،در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند.

 

شش ماهه متمم . شش ماهه اول سال 1396

شش ماهه سوم سال 1396

 

 بازدید:59
آخرین به روزرسانی: 1397/10/26