شنبه, 17 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
#هر هفته_الف_ب_ایران
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)

شرح وظایف مدیریت درآمدزایی و تجهیز منابع آبی:

  1. شناسایی و طبقه بندی منابع مالی اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی
  2. ارائه راهکارهای تامین و تجهیز منابع مالی پروژه های اجرایی شرکت با در نظر گرفتن توجیهات فنی و اقتصادی
  3. برنامه ریزی و ارائه راهکارهای فرآیندی مناسب جهت کسب درآمد با رویکرد کاهش زمان وصول، مدیریت تجمیع و طبقه بندی قراردادهای درآمدی-هزینه های شرکت
  4. تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای مدیریت و ادارات شهرستان
  5. برنامه ریزی و مدیریت وصول مطالبات
  6. آسیب شناسی عدم بهره برداری مناسب از فرصتهای منابع مالی و الزام بر رعایت قوانین، آئین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط
  7. برنامه ریزی جهت استفاده از حداکثر ظرفیتهای قانونی اخذ تسهیلات به دو روش قرض الحسنه و یا سرمایه گذاریهای بلند مدت
  8. ظرفیت سازی مناسب جهت سرمایه گذاری مستقیم با در نظر گرفتن منابع شرکت
  9. بررسی مشکلات اجرایی ظرفیتهای قانونی و ارائه پیشنهاد لازم با توجه به شرایط منطقه ای
  10. تنظیم روابط بانکها با متقاضیات سرمایه گذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط

    11.بررسی وضعیت موجود جذب منابع مالی داخلی و خارجی و ارائه راهکار و پیشنهادات جهت رفع مشکلاتبازدید:257
آخرین به روزرسانی: 1398/06/10