یکشنبه, 6 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهادت حاج قاسم سلیمانی
#هر هفته_الف_ب_ایران
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)
سال رونق اقتصادی

IMS

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

 

یکی از راههای دستیابی به عملکرد مطلوب و توسعه سازمانی استفاده از استانداردهای موجود است. اکنون در زمینه های مختلف و با توجه به وسعت انتظارات و اقدامات و فرایندها، ما با تنوع و گوناگونی این استانداردها مواجه هستیم. از طرفی هر استاندارد مزیت خاص خود را به همراه دارد. در این راستا ایجاد یکپارچگی در تصمیمات، مدیریتها، استانداردها و استراتژی ها اهمیت پیدا می کند. البته یکپارچگی را می توان با هم افزایی نیز مترادف دانست. بدون شک یکپارچه سازی سیستمهای مدیریت می تواند ریشه در استراتژی سازمان داشته باشد، چرا که اهداف بلند مدت را نشانی گیری می کند و از این رو هم افزایی بین سیستمهای مدیریت مختلف، توان سازمان را در ابعاد مربوطه افزایش خواهد داد. یکپارچه کردن سیستمهای مدیریت محدود به تعداد خاصی از استانداردهای سیستم مدیریت نیست بلکه سازمانها با توجه به نیاز خود سعی در انتخاب و سپس بهینه کردن آنها خواهند داشت. اما برخی از استانداردها به دلیل کارایی بیشتر مورد استقبال بیشتری قرار گرفته اند از آن جمله استانداردهای مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی است. تمایل سازمانها برای استفاده از این سه نوع استاندارد با حداقل تضاد و برخورد باعث ایجاد مفهومی به نام سیستمهای مدیریت یکپارچه (Integrated Management System - IMS) شد.

نظارت عالی بر حفظ و نگهداری و بهره برداری بهینه از دارایی ها، تامین سلامت کارکنان و افراد متأثر از فعالیتهای شرکت، رعایت دقیق اصول ، مقررات، روش ها ، دستور العملها، ضوابط، استانداردهای ایمنی و محافظت از محیط زیست ناشی از عملکرد منابع آب از جمله وظایف مهم شرکت آب منطقه ای می باشد که پیشگیری از بروز مشکلات و وقایع مستلزم وجود یک سیستم و ساختار جامع مدیریتی می باشد در این راستا سیستم های مدیریت یکپارچه IMS مشتمل بر استاندارد ایزو 9001 ، 14001 و استقرار و در حال اجرا می باشد.بازدید:4418
آخرین به روزرسانی: 1394/10/13