دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
#هر هفته_الف_ب_ایران
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)

 

 گروه: در دست اجرا
آبرسانی به شهر کرمان از سد صفارود (بخش خط تونل)
هدف طرح: انتقال آب بمیزان 2 متر مکعب بر ثانیه از سد صفارود به کرمان وظرفیت سازی برای انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی ایران

 

تاریخ شروع : 1394/03/06  |  تاریخ پایان : 1399/03/06

مجری طرح : علی اکبر رضائی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 43.43   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
آبرسانی به شهر کرمان از سد صفارود (بخش خط انتقال)
هدف طرح: انتقال آب بمیزان 2 متر مکعب بر ثانیه از سد صفارود به کرمان

 

تاریخ شروع : 1390/12/27  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : علی اکبر رضائی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 61.01   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
آبرسانی به شهر کرمان از سد صفارود (احداث تصفیه خانه آب شرب شهر کرمان )
هدف طرح: تصفیه آب ذخیره شده در مخزن سد صفارود جهت مصرف شرب شهر کرمان بمیزان 60 میلیون متر مکعب در سال تا افق سال 1415 شمسی.

 

تاریخ شروع : 1390/04/28  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : حمیدرضا فرحبخش                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 70.01   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
انتقال آب از سد نسا به شهرهای بم و بروات (خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه) 40201043
اهداف طرح: 1- تامین آب شرب مورد نیاز شهرهای بم، بروات، فهرج، ریگان، نرماشیر و 142 روستای تابعه به میزان 39 میلیون مترمکعب در سال. 2- تامین آب مورد نیاز صنعت در ناحیه صنعتی ارگ جدید بم به میزان 10 میلیون مترمکعب در سال.

 

تاریخ شروع : 1390/05/24  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : محسن امیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 49.3   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
بند انحرافی سرمشک
هدف طرح: این مطالعات با هدف تامین بخشی از آب شرب شهر کرمان و رابر با در نظر گرفتن نیازهای زیست محیطی و حقابه پائین دست از رودخانه سرمشک انجام می شود.

 

تاریخ شروع : 1394/12/06  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : محمدرضا عطاپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
طرح مهندسی سواحل و رودخانه ها
به منظور ساماندهی بستر رودخانه های استان با هدف جلوگیری از تخریب اراضی روستاهای حاشیه رودخانه ها و کاهش خسارت وارده به مردم در اثر سیل این طرح در سطح استان کرمان مطالعه و اجرا می گردد.

 

تاریخ شروع :   |  تاریخ پایان :

مجری طرح : حسن قاضی زاده                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
کارهای باقیمانده سد بافت
هدف طرح: تصفیه و انتقال آب شرب شهرهای بافت و بزنجان از محل سد مخزنی بافت بمیزان 8.8 میلیون متر مکعب در سال تا افق سال 1415 شمسی

 

تاریخ شروع : 1394/04/24  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : حمیدرضا فرحبخش                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 72.23   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
مطالعات طرح تکمیل و تامین آب شرب شهر و روستاهای زردشت بافت
هدف طرح: 1- تامین آب شرب دهستانهای شمالی بافت ( گوغر ، فتح آباد ، -کیسکان ) به میزان 1.98 میلیون متر مکعب در سال افق طرح 1425 2- تامین آب شرب دهستانهای جنوبی شهرستان بافت ( دشتاب و خبر ) به میزان 1.78 میلیون متر مکعب در سال افق طرح 1425

 

تاریخ شروع : 1394/12/26  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح : حسین محمودی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
مرمت و بازسازی
هدف طرح: ترمیم و مرمت و بازسازی بند انحرافی و تغذیه مصنوعی شهداد و بند انحرافی جوشان

 

تاریخ شروع : 1393/09/19  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : امیر آیت الهی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 35   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
سد شهیدان امیر تیموری (صفارود)
اهداف طرح: 1- انتقال تامین آب شرب شهر کرمان 2- تامین آب شرب شهر رابر 3- مهار سیلاب و روان آب های فصلی رودخانه های رودبر و رابر

 

تاریخ شروع : 1386/04/23  |  تاریخ پایان : 1399/12/29

مجری طرح : علی زنگی آبادی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 76.37   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان
هدف طرح: انتقال آب شرب به شهرهای شمالی استان کرمان شامل سیرجان،رفسنجان،زرند،شهربابک،بردسیر،انار، کوهبنان و راور و روستاهای اطراف مسیر خط لوله میباشد.

 

تاریخ شروع : 1394/12/18  |  تاریخ پایان : 1398/12/19

مجری طرح : حمیدرضا فرحبخش                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 11.1   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
سد مخزنی قدرونی
هدف طرح: 1- تامین آب شرب شهر راور بمیزان 5.5 میلیون متر مکعب 2- تامین آب صنعت بمیزان 1.6 میلیون متر مکعب 3- مهار سیلاب و روان آبهای فصلی رودخانه های حتکن و قدرون

 

تاریخ شروع : 1387/01/21  |  تاریخ پایان : 1397/04/31

مجری طرح : محسن امیری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 93.5   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی به ارزوئیه
هدف طرح: بررسی محل تامین و مطالعات انتقال آب شرب شهر ارزوئیه با در نظر گرفتن نیازهای آبی این شهر در افق طرح سال 1425 خورشیدی

 

تاریخ شروع : 1396/06/12  |  تاریخ پایان : 1397/07/30

مجری طرح : هادی قنبری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 81.2   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
عملیات اجرایی بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد جیرفت
هدف طرح: 1- انتقال آب بوسیله کانال MPC0 به حجم 4.3 متر مکعب بر ثانیه 2- تامین آب مورد نیاز نهر سنتی احیا اراضی (2.6 متر مکعب بر ثانیه )

 

تاریخ شروع : 1395/12/04  |  تاریخ پایان : 1397/12/04

مجری طرح : محمدرضا عطاپور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 48   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
آب زیر سطحی
هدف طرح: کاهش سطح ایستابی آب زیر سطحی در محدوده شهر کرمان

 

تاریخ شروع : 1394/11/28  |  تاریخ پایان : 1398/01/15

مجری طرح : امیر آیت الهی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 65.25   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در دست اجرا
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی به شهرهای جیرفت و عنبرآباد از سد جیرفت
هدف طرح: تامین 29.1 میلیون متر مکعب آب شرب در سال افق سال 1425 شمسی

 

تاریخ شروع : 1395/07/07  |  تاریخ پایان : 1397/06/31

مجری طرح : محمدرضا دادور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 35   درصد   

توضیحات بیشتر