دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
#هر هفته_الف_ب_ایران
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)

International Conference on Water, Informatics, Sustainability, and Environment

Carleton University Ottawa, Canada

Date:  August 7-9  2019

 

10th International Conference on Sustainable Water Resources Management

Alicante, Spain

Date:  7 - 9 May 2019

 

22nd International Water Technology Conference

Ismailia, Egypt

Date:  12th to 13th September 2019

 

(6th International Conference on Water, Energy and Environmental Research (ICWER2019

Date:  22nd to 24th September 2019
Abuja, Nigeria

 

2019 4th International Conference on Water Pollution Control Engineering

Date:5th to 7th December 2019
Xiamen, China

 

WSM 2019 : 2019 International Conference on Water Security and Management

Date:27th to 29th June 2019
Guilin, China

 

5th International Congress on Water, Waste and Energy Management

Date:22nd to 24th July 2019
Paris, France

 بازدید:3143
آخرین به روزرسانی: 1399/03/06