دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
#هر هفته_الف_ب_ایران
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)

شرح وظایف مدیریت قراردادها

 1. نظارت بر تعیین تکلیف قطعی قراردادهای مشاوره های و شرکت در جلسات مربوط
 2. نظارت برانجام امور قراردادی طرح ها و ایجاد ارتباط و هماهنگی های لازم بامجریان و کارشناسان ناظر طرح های عمرانی
 3. انجام اقدامات لازم درجهت انتخاب مشاور برای مطالعه و اجرای طرح های عمرانی و تنظیم قراردادها براساس ضوابط و بخشنامه ها و سایر قوانین و مقرارت موضوعه
 4. تائید حق الزحمه پیشنهادی مشاورین بر اساس ضوابط و تعرفه های قانونی و تعیین درصد حق الزحمه قطعی طبق ضوابط و برآوردهای مصوب
 5. برنامه‌ریزی در خصوص انتخاب پیمانکار با هماهنگی مدیران طرح‌ها و واحدهای‌ سازمانی بر اساس قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها و ضوابط مورد عمل
 6. بررسی ادعاهای پیمانکاران و مشاورین و تهیه پاسخ لازم با هماهنگی مدیران طرح‌ها با در نظر گرفتن مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل
 7. برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر جهت ساده‌سازی و بهینه نمودن طرحهای توسعه منابع آب مطالعاتی و اجرائی به منظور کاهش زمان‌بندی و هزینه‌ها و با رعایت استانداردها و حفظ اهداف اصلی طرح
 8. بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت‌ها و تطبیق و تنظیم مجوزهای پرداخت بر اساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل
 9. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور رسیدگی به تاخیرات مجاز و غیرمجاز و صدور هرگونه اخطار به مشاورین و پیمانکاران براساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل
 10. تسویه حساب نهایی با مشاوران و پیمانکاران طبق قراردادهای منعقده و صورت وضعیت های قطعی با هماهنگی مدیران و کارشناسان ناظر طرحها و واحدهای مربوطه
 11. نظارت بر پیشرفت عملیات طرح‌های سرمایه‌گذاری شده و انجام هماهنگی‌های لازم و تهیه گزارشات مدیریتی
 12. بررسی، اصلاح و تأیید تغییرات در حین اجرای طرحهای تأمین یا توسعه آببازدید:448
آخرین به روزرسانی: 1398/06/10