یکشنبه, 6 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید
#هر هفته_الف_ب_ایران
سد تنگوئیه سیرجان
سد جیرفت
سد بافت
سد نسا بم
سد قدرونی راور
سدها (بافت ، جیرفت ، نسابم)

الف) هدف

هدف از تشکیل شرکت ساماندهی فعالیت های تصدی وزارت نیرو در امور آب در حوزه عمل شرکت است.

 

ب) وظایف اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: برای نیل به اهداف مندرج در اساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می باشد:

1-انجام مطالعات لازم برای شناخت، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی

2-تهیه و اجرای طرحها و پروژه های تامین و عرضه آب (سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی و انتقال آب) پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه و سواحل، کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.

      تبصره: تهیه و اجرای طرحها و پروژه های تامین و انتقال آب از محل اعتبارات ملی متناسب با توانمندی و ظرفیت اجرایی،
                  فنی، نیروی انسانی، مدیریتی شرکت و با تشخیص وزارت نیرو خواهد بود.

3-انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبران آب زیرزمینی در چارچوب دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو.

4-بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاستها، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو.

5-بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین و عرضه آب و تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده

    تبصره: تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعمل های بهره برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه
                 سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود

6-اجرا برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب (ازجمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب) ارجاع می نماید و همچنین کارگزاری وزارت نیرو در صدور مجوز استفاده

7-بهره برداری از منابع آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف در قالب تخصیص مصوب وزارت نیرو

        تبصره: شرکت مجاز است کارگزاری وزارت نیرو را در محدوده های مطالعاتی (دشتهای) مشترک با استانهای مجاور
                   عهده دار شود

8-انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تاسیسات آبی و برق آبی و بکاربردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تاسیسات و سازه های وابسته

9-ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب

10-واگذاری اشتراک به متقاضیان بر اساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

11-تحویل آب مورد نیاز به مشترکین در بخشهای مختلف مصرف بر اساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیربط .

12-خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرائی، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و سازه های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات.

13-اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

14-شناسایی و تعیین مشخصات طرحهای توسعه منابع آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه ها و سواحل، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی و برق آبی قابل اجرا با مشارکت مردم و بخش غیر دولتی.

15-در قالب سیاستها، برنامه ها و دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو و مجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش غیر دولتی به منظور اجرای طرحهای یاد شده.

16-همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.

17-انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

 بازدید:506