شنبه, 3 فروردین 1398

اولویت های پژوهشی شرکت

شرکت آب منطقه­ ای کرمان در راستای تحقق اهداف پژوهشی و مطالعاتی خود ضمن اعلام الویتهای پژوهشی مصوب سال 1397، بدین وسیله از کلیه موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز آموزش عالی، متخصصین و پژوهشگران، جهت مطالعه و اجرای طرح­های پژوهشی دعوت بعمل می­ آورد. پژوهشگران محترم می­ توانند نسبت به تهیه و ارائه پروپزال از طریق وب سایت در قالب فرم پیشنهاد طرح­های پژوهشی مندرج در سایت اقدام نمایند.

 

اولویت های پژوهشی سال 1396

اولویت های پژوهشی سال 1397بازدید:6528
آخرین به روزرسانی: 1397/03/20