شنبه, 3 فروردین 1398

 

سابقه مدیران عامل شرکت آب منطقه ای کرمان

  نام و نام خانوادگی مدت مدیریت تاریخ اشتغال
1 ابراهیم علیزاده   95/11/07 تا کنون
2 محمدرضا بختیاری 3 سال و 1 ماه 92/10/04 تا 07/11/95
3 سید محسن ثمره هاشمی 4 سال و 3 ماه 88/07/05 تا 92/10/03
4 سید مهدی موسوی 2 سال و 4 ماه 86/03/21 تا 88/07/04
5 سید احمد علوی 1 سال و 11 ماه 84/04/12 تا 86/03/20
6 مسعود رشیدی 16 سال و 7 ماه 67/09/08 تا 84/04/11

 بازدید:5925
آخرین به روزرسانی: 1395/11/09