یکشنبه, 31 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
14/الف/97 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/10 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

بازدید:33

12/س/97 فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/24 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/27

بازدید:58

15/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/10 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:42

13/الف/97 انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی تکمیل ساماندهی رودخانه هلیل بازده سد تنظیمی جیرفت تا پل اول (ساحل راست ) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/03/07 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/23

بازدید:71

01/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار عملیات مرمت و بازسازی بند توریسنگی تثبیت بستر رودخانه آدوری بم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/16 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

بازدید:74

02/الف/97 تجدید مناقصه مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/02/16 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/01

بازدید:108

20/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و بازسازی بند توریسنگی تثبیت بستر رودخانه آدوری بم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/27 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

بازدید:90

19/ب/96 ارزیابی کیفی انجام خدمات طراحی شبکه پایش کیفی منابع آب و آلاینده های آن ارزیابی قراردادها 1396/12/23 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/13

بازدید:101

17/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر B102 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/22 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/02

بازدید:82

15/الف/96 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تجهیزات و اجرای سیستم نظارتی و حفاظتی تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/19 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

بازدید:91

16/الف/96 مرمت و بازسازی بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/12/19 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/30

بازدید:142

14/ب/96 آگهی ارزیابی کیفی انجام خدمات گشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب در شهرستان های استان کرمان ارزیابی قراردادها 1396/12/05 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:116

11/الف/96 انتخاب پیمانکار اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن تعدیل فشار طرح انتقال آب از سد صفارود به شهر کرمان و تصفیه خانه، مخزن، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب از سد صفا رود به شهر رابر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1396/10/09 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:240

07/الف/96 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/07/05 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/21

بازدید:196

08/م/96 فراخوان عمومی مسابقه طراحی سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت ارزیابی قراردادها 1396/07/26 290

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/14

بازدید:290

07/الف/96 انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/20 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/06

بازدید:148

06/س/96 تمدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار به منظور تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/07/12 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/01

بازدید:177

06/س/96 تمدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار به منظور تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/20 165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/22

بازدید:165

06/س/96 انتخاب سرمایه گذار به منظور تامین مالی طرح آبرسانی به کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/11 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/11

بازدید:177

05/الف/96 انتخاب پیمانکار تأمین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/05/14 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/01

بازدید:137

« 1 2 3 4 » صفحه: